Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 14

Bà TRẦN THANH HÀ

30/10/1965
Cử nhân Luật
Không
Không
Trưởng Văn phòng - Văn phòng Luật sư Thanh Hà
11/04/2014
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 14.

* Tiểu sử

Bà TRẦN THANH HÀ , sinh ngày 30/10/1965. Quê quán: Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: Số 63A, đường 30/4, khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh..

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2000 đến tháng 6/2007: Thư ký - Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 7/2007 đến nay: Luật sư - Trưởng Văn phòng Luật sư Thanh Hà – Đoàn Luật sư Tây Ninh.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
TRẦN THANH HÀ
 
Tôi tên Trần Thanh Hà, sinh ngày 30/10/1965; hiện là Trưởng Văn phòng Luật sư Thanh Hà, địa chỉ: số 128, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Được sự phân bổ chỉ tiêu, giới thiệu của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, sự thống nhất đề cử của Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh và qua ba lần hiệp thương; tôi đủ điều kiện ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là vinh dự, tự hào nhưng tôi cũng xác định là một trọng trách lớn của bản thân đối với bà con cô, chú, bác cử tri.
Hôm nay, tôi trân trọng xin trình bày chương trình hành động sau đây, nếu được bầu là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện và thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương. Như vậy, trách nhiệm đầu tiên của người đại biểu được dân cử là phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và phản ánh kịp thời, đúng thực tế đời sống của người dân đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có hướng giải quyết thoả đáng những vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong đời sống của nhân dân.
2. Tư cách là luật sư, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh; với chức năng, tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân, góp phần bảo vệ công lý và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi có điều kiện hơn trong công tác tư vấn tuyên truyền pháp luật, nhận bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp miễn phí của người dân trong các vụ việc theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
3. Cũng với chức năng, tôn chỉ hoạt động đó, tôi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính.
Vì hiện nay, có một bộ phận cán bộ, công chức khi thi hành công vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng và không đầy đủ trách nhiệm được giao gây khó khăn, phiền hà cho dân, xâm hại đến lợi ích của nhân dân và làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ sử dụng các chức năng luật định của người đại biểu trong đó, phát huy quyền giám sát và chất vấn nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
4. Hiện nay, cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, thì Tây Ninh cũng đang có chính sách mạnh mẽ về thu hút đầu tư phát triển kinh tế tỉnh nhà, nhiều nhà máy và xí nghiệp được hình thành. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, xí nghiệp làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, tôi cũng quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với công nhân đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp; đảm bảo cho người công nhân được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Cuối cùng, khó khăn lớn nhất của chương trình hành động là thực hiện đúng lời hứa và tôi cam kết sẽ hết lòng, hết sức thực hiện đúng chương trình hành động của mình với tinh thần và trách nhiệm vì quyền lợi hợp pháp của nhân dân./.