Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 14

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM

20/11/1974
Cử nhân Kinh tế
Thạc sỹ Kinh tế ngành Chính sách công
Cử nhân
Chứng chỉ C tiếng Anh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) - Tỉnh ủy Tây Ninh
11/05/2000
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 14.

* Tiểu sử

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM , sinh ngày 20/11/1974. Quê quán: Phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Số 9, hẻm 2, đường Phạm Công Khiêm, Phường 3, thành phố Tây Ninh..

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/1996 đến tháng 01/2001: Cán sự, chuyên viên Bưu điện Tây Ninh. Tháng 3/2000, được bầu làm Phó Bí thư Đoàn Bưu điện.
- Từ tháng 02/2001 đến tháng 11/2004: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Bưu điện Tây Ninh. Phó Bí thư Đoàn Bưu điện; Được cơ quan/tỉnh cử đi học (từ tháng 9/2002 - 6/2004).
- Từ tháng 12/2004 đến tháng 3/2008: Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Tây Ninh, Quyền Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Tây Ninh (Từ tháng 7/2007)                                  
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2009: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, Tỉnh ủy viên (Từ tháng 10/2010).
- Từ tháng 11/2011 đến tháng 9/2013: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Tây Ninh (chuyên trách).
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.
- Từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.
- Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).
- Từ tháng 01/2017 đến tháng 01/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).
- Từ tháng 02/2020 đến tháng 8/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).
- Từ tháng 9/2020 đến nay: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ tháng 01/2021).

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM: Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THÀNH TÂM

 
Tôi tên Nguyễn Thành Tâm, sinh 20/11/1974. Địa chỉ cư trú: Số 9 đường Phạm Công Khiêm, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện đang công tác tại Tỉnh ủy Tây Ninh, chức vụ Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Tỉnh ta đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đảm bảo các nhu cầu cơ bản, đồng thời phát triển mạnh các dịch vụ xã hội hóa đáp ứng nhu cầu chất lượng cao của nhân dân; đã cơ bản xóa hộ nghèo chuẩn Trung ương; có trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II, 2 huyện được công nhận là thị xã; bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống người dân từng bước được nâng cao.
Có được thành quả đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của từng người dân, doanh nghiệp và sự đồng lòng, ủng hộ của cử tri tỉnh nhà. Là một đại biểu dân cử, trong suốt thời gian hoạt động của mình, tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp rất đáng trân trọng, thể hiện đầy đủ trách nhiệm, nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với đại biểu và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; từ đó, giúp tôi có được những cơ sở thực tiễn sâu sắc, sống động để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương, cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của tỉnh trên mọi mặt trong nhiệm kỳ qua.
Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tiếp tục được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 14. Tôi nhận thức rằng, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà nói chung và cử tri nơi ứng cử nói riêng. Với hiểu biết và kinh nghiệm của mình, tôi xây dựng và báo cáo với quý vị cử tri chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND với mục tiêu vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh gồm 3 điểm chính:
Một là, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thì cần tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho xã hội. Nếu là đại biểu, tôi sẽ tích cực tham gia thực hiện chức năng ban hành Nghị quyết của HĐND để cụ thể hóa các quy định pháp luật, ban hành các chính sách đặc thù của địa phương, đảm bảo tính kịp thời, khoa học, công khai, minh bạch, khả thi; chú trọng các Nghị quyết liên quan đến điều kiện, thủ tục, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khai thông các nguồn lực cho phát triển, nhất là tập trung triển khai các đột phá chiến lược, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ đề xuất HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐND trong thực tế gắn với việc thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đưa chủ trương, định hướng, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, đem lại kết quả cụ thể.
Hai là, quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Tôi sẽ tích cực đề xuất HĐND rà soát, hoàn thiện các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề nhằm tăng cường năng lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên của hệ thống trường công để đáp ứng được yêu cầu mở rộng giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và dạy nghề; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển giáo dục đại học, dạy nghề trình độ cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. HĐND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững tại địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng đô thị ở thành phố Tây Ninh, các huyện, thị xã đảm bảo mục tiêu đề ra; từ đó, góp phần nâng cao mức sống, mức hưởng thụ và chất lượng cuộc sống cho người dân.
Ba là, thực hiện nghiêm túc vai trò đại diện cử tri địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử trở thành đại biểu, thì tôi sẽ trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương. Để thực hiện tốt trọng trách mình tôi xin hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đầy đủ, thông qua đó để kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, lấy đó làm nguồn tư liệu thực tiễn quý báu để tham gia xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động của HĐND; đồng thời cũng sẽ chuyển tải, giám sát việc giải quyết và trả lời đầy đủ các kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến cơ quan, chính quyền địa phương.
Tôi vừa trình bày 3 vấn đề trọng tâm trong Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026. Tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý vị cử tri và rất mong được sự tín nhiệm, bầu cử của toàn thể cử tri để tôi có điều kiện tốt hơn thực hiện những điều tâm huyết của mình, cùng với nhân dân và toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà hiện thực khát vọng đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới./.