Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 14

Bà NGUYỄN TUYẾT THƯ

01/01/1984
Đại học chuyên ngành Kế toán
Cao cấp
IELTS 5.5
Phó Chánh Văn phòng - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
16/12/2009
Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 14.

* Tiểu sử

Bà NGUYỄN TUYẾT THƯ , sinh ngày 01/01/1984. Quê quán: Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: Số 25, hẻm 59, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/2006 đến tháng 02/2011: Kế toán, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2013: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 12/2013 đến tháng 8/2015: Quyền Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2020: Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh/Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh/Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Chi bộ Phòng Công tác đại biểu Quốc hội (từ tháng 4/2019).  Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (từ tháng 7/2020).
- Từ tháng 01/2021 đến ngày 14/4/2021: Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh (từ tháng 02/2021).
- Từ ngày 15/4/2021 đến nay: Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng.

* Khen thưởng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN TUYẾT THƯ

Tôi tên Nguyễn Tuyết Thư, sinh ngày 01/01/1984; hiện là Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
Được sự tín nhiệm giới thiệu của cơ quan nơi công tác và cử tri nơi cư trú; sau ba lần hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Uỷ ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 14 thuộc thành phố Tây Ninh theo đúng nguyện vọng đăng ký, gồm 04 phường: 3, IV, Hiệp Ninh và Ninh Thạnh. Đây vừa là niềm vinh dự vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm mà tôi được giao phó khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Bản thân tôi luôn nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Còn đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Vì vậy, nếu được cô, bác, anh chị cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:
Thứ nhất, là một đại biểu trẻ, tôi sẽ không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; luôn tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm từ các đại biểu HĐND tiền nhiệm; chủ động học tập nâng cao trình độ, nhất là kiến thức về pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân địa phương.
Thứ hai, làm tốt vai trò đại diện cho cử tri. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, thường xuyên lắng nghe và ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cô, bác, anh chị cử tri để kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực HĐND chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và sẽ báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND.
Thứ ba, với cương vị là công chức làm công tác văn phòng, tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, tích cực nghiên cứu tài liệu kỳ họp HĐND để đóng góp ý kiến nhằm giúp cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh có những quyết sách phù hợp, có tính khả thi, đáp ứng được sự kỳ vọng của đông đảo cử tri, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần đưa nghị quyết của HĐND thực sự đi vào cuộc sống.
Thứ tư, tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố Tây Ninh – một thành phố đã thể hiện được tính năng động, là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, trung tâm tài chính – thương mại của tỉnh. Do đó, để tiếp tục duy trì vị thế này, bản thân sẽ cùng với chính quyền địa phương tập trung giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm như vấn đề môi trường, ngập úng trong khu dân cư; rác thải sinh hoạt; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật điện, nước
 Với mong muốn tham gia đóng góp xây dựng thành phố Tây Ninh nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung ngày càng giàu đẹp, rất mong cô, bác, anh chị cử tri tín nhiệm và tin tưởng bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh để giúp tôi có cơ hội đóng góp sức mình vào sự phát triển ở địa phương. Sự ủng hộ của cô, bác, anh chị cử tri sẽ là nguồn động lực quan trọng, khích lệ cho tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.