Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 15

Ông NGUYỄN THANH NGỌC

28/02/1969
Cử nhân Luật
Cao cấp
Chứng chỉ B tiếng Anh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19/05/2000
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 15.

* Tiểu sử

Ông NGUYỄN THANH NGỌC , sinh ngày 28/02/1969. Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: Số nhà 16, hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 8/1994 đến tháng 3/1998: Chuyên viên Sở Tư pháp Tây Ninh.
- Từ tháng 4/1998 đến tháng 3/2001: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Từ tháng 4/2001 đến tháng 10/2006: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.
- Từ tháng 11/2006 đến tháng 6/2008: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.
- Từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh.
- Từ tháng 6/2009 đến tháng 01/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh.
- Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Trảng Bàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 10/2015).
- Từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2020: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Từ tháng 8/2020 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Khen thưởng:

Huân chương lao động Hạng 3, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THANH NGỌC
Tôi tên Nguyễn Thanh Ngọc, sinh ngày 28/02/1969. Hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh giới thiệu tôi ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi, nhất là trách nhiệm người đại biểu của nhân dân trước sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà. Với cương vị, trọng trách được Đảng, Nhà nước giao, với vai trò người đại biểu của nhân dân tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.
- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cầu thị, lắng nghe ý kiến; phản ánh, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cử tri tỉnh nhà đến Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét đề ra quyết sách phù hợp. Giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.
- Trên cương vị, trọng trách được giao, tôi sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh nhà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình đột phá về hạ tầng giao thông, về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, về phát triển du lịch và Chương trình đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
2. Chú trọng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng, nhất là phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái, phấn đấu đưa thành phố Tây Ninh trở thành đô thị loại II và nâng cao tiêu chí đô thị các huyện, thị xã, chú trọng việc xử lý nước thải, rác thải đô thị, chấn chỉnh lập lại trật tự đô thị, xây dựng văn hóa đô thị. Đẩy mạnh đầu tư Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp quốc tế, trở thành tâm điểm kết nối dẫn dắt du lịch địa phương phát triển.
3. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, khơi thông điểm nghẽn, bất cập liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư để tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Quan tâm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
4. Phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Thực hiện tốt chính sách người có công, bảo trợ xã hội; bảo vệ nhóm yếu thế trong xã hội. Triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá; chất lượng hệ thống y tế công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương và con người Tây Ninh thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình.