Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 15

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM

05/01/1979
Đại học quân sự; Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành
Cao cấp
Không
Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh
12/06/2000
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 15.

* Tiểu sử

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM , sinh ngày 05/01/1979. Quê quán: Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/1997 đến tháng 8/2002: Chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4; Học viên Trường Sỹ quan lục quân 2.
- Từ tháng 9/2002 đến tháng 7/2004: Trung đội trưởng súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn bộ binh 14, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 8/2004 đến tháng 11/2006: Trợ lý Tham mưu, Tiểu đoàn bộ binh 14,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 12/2006 đến tháng 5/2008: Đại đội trưởng Đại đội bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 14, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 6/2008 đến tháng 01/2010: Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 14, Trung đoàn bộ binh 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 02/2010 đến tháng 8/2013: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 14, Trung đoàn bộ binh 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Được cơ quan/tỉnh cử đi học (từ tháng 9/2011).
- Từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2015: Phó Chỉ huy trưởng Động viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu.
- Từ tháng 11/2015 đến tháng 02/2017: Phó Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 3/2017 đến tháng 01/2020: Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cầu; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu.  
- Từ tháng 02/2020 đến nay: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

* Khen thưởng:

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THÀNH TÂM
 
Tôi tên Nguyễn Thành Tâm, sinh ngày 05 tháng 01 năm 1979. Hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
Trước tiên tôi nhận thức được rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Với chức trách, nhiệm vụ công tác hiện nay, bản thân luôn thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ, nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội ở địa phương. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung xây dựng 100% xã đạt tiêu chí 19.1 về quốc phòng; xây tặng nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, nhà “Tình nghĩa” cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giúp Nhân dân ổn định cuộc sống. Phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và chuẩn bị các địa điểm tổ chức tiếp nhận công dân cách ly tập trung, bảo đảm tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Với vị trí vai trò của Hội đồng nhân dân, chức trách, nhiệm vụ được giao; với sự tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, tôi vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lần này. Đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm của người cán bộ, sĩ quan quân đội. Với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân, tôi xin được bày tỏ với bà con cử tri những suy nghĩ của tôi trước khi ra ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
1. Nếu là người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước tiên phải thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu, thật sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ mối quan hệ và chịu sự giám sát của Nhân dân.
2. Nâng cao hiệu quả công tác làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, gắn với xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị và hợp tác phát triển với nước bạn Campuchia; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh làm điểm cho cả nước.
3. Quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp lực lượng Công an, Biên phòng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới, đồng thời tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực trọng điểm; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
4. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh làm tốt công tác vận động quần chúng hằng năm, thật sự xứng đáng là lực lượng tin cậy của dân, do dân và vì dân.
5. Tập trung chỉ đạo xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Bảo đảm cho hai lực lượng này hoạt động có hiệu quả thiết thực; phối hợp với các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Nêu cao trách nhiệm cá nhân đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nhân dân bảo đảm tốt chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định của pháp luật.
6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đưa về nước và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh...; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
7. Tiếp tục phát huy dân chủ thực sự ở địa phương, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” tham gia xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền trong sạch vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân; xây dựng tác phong công tác gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, với phương châm nói đến đâu phải làm được đến đó.
Những điều tâm huyết nêu trên, nếu bản thân được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ có điều kiện kết hợp giữa nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương hiện nay để thực hiện có hiệu quả cao nhất; xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.