Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 15

Ông NGUYỄN HỒNG THANH

12/12/1972
Cử nhân Luật
Cử nhân
Chứng chỉ B tiếng Anh
Bí thư Thành ủy - Thành ủy Tây Ninh
23/02/1994
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 15.

* Tiểu sử

Ông NGUYỄN HỒNG THANH , sinh ngày 12/12/1972. Quê quán: Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Số 27, hẻm 3, đường Lê Lợi, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh..

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1992 đến tháng 3/1994: Bí thư Chi đoàn ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức; Phó Bí thư, rồi Bí thư xã Đoàn Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Từ tháng 3/1994 đến tháng 5/1996: Cán bộ Huyện đoàn Gò Dầu, Tây Ninh.
- Từ tháng 6/1996 đến tháng 3/2002: Phó Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu, Tây Ninh.
- Từ tháng 4/2002 đến tháng 8/2002: Cán bộ Văn phòng Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2002 đến tháng 12/2007: Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn.
- Từ tháng 01/2008 đến tháng 9/2013: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (kiêm nhiệm).
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 11/2015: Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh; Phó ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (kiêm nhiệm), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 10/2015).
- Từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành.
- Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2020: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh.
- Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.
- Từ ngày 30/10/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

* Khen thưởng:

Huy chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2002; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014; 04 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh (các năm: 2005, 2012, 2015, 2019); 20 Bằng khen của Tỉnh ủy Tây Ninh, của CHủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và của Bộ, ngành Trung ương.

Ông NGUYỄN HỒNG THANH: Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021..

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN HỒNG THANH
 
Tôi tên Nguyễn Hồng Thanh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1972. Hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử viên (tái cử) để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh phân công tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 15 thành phố Tây Ninh (gồm các phường 1, 2, Ninh Sơn và các xã Bình Minh, Thạnh Tân, Tân Bình). Tôi xin được phát biểu một số suy nghĩ và việc làm của mình như sau:
Nhiệm kỳ 2016-2021, được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu làm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (hoạt động kiêm nhiệm). Qua kiểm điểm sau 05 năm làm nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi thấy rằng mình đã có nhiều cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản thân luôn trau dồi, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; thường xuyên liên hệ với cử tri; nắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết, nhất là những bức xúc mà cử tri quan tâm; hầu hết các kiến nghị của tri đã được phản ánh và được giải quyết. Bản thân đã tham gia đầy đủ các kỳ họp, nghiên cứu và tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp và phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là các chủ trương, quyết định có liên quan ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của đông đảo nhân dân để Hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết phù hợp với nguyện vọng của đông đảo cử tri, đồng thời thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh nhà phát triển.
Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm và bầu tôi trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cán bộ, công chức theo chức trách được giao và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân:
Một là, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, làm việc với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân mà phục vụ. Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi bầu cử, làm cầu nối hiệu quả để cử tri phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của mình đến Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành chức năng để có chủ trương, quyết sách đúng và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị bức xúc mà cử tri quan tâm.
Hai là, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghiên cứu kỹ tài liệu, văn bản trình các kỳ họp, tích cực tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Tôi quan tâm và sẽ đề xuất với tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:
- Tháo gỡ những bất cập, yếu kém về quy hoạch, đất đai, đầu tư. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới.
- Nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học bảo đảm đúng thực chất. Rà soát, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực, gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về an sinh xã hội.
Ba là, tích cực thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật và chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân.