Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 15

Bà HUỲNH THỊ NGỌC THU

16/07/1974
Cử nhân Luật
Trung cấp
Chứng chỉ B tiếng Anh
Phó Giám đốc - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thu
10/01/2014
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 15.

* Tiểu sử

Bà HUỲNH THỊ NGỌC THU , sinh ngày 16/07/1974. Quê quán: Xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hiện cư trú tại: Số 15, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2003 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Thu.

* Khen thưởng:

Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao năm 2019; 05 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bà HUỲNH THỊ NGỌC THU: Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021..

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
HUỲNH THỊ NGỌC THU

 
Tôi tên Huỳnh Thị Ngọc Thu, sinh ngày 16/07/1974. Hiện là Phó giám đốc công ty TNHH Việt Thu. Địa chỉ: số 15, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Công ty chúng tôi chuyên thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng như  nhôm, kính, sắt thép, tôn, xà gồ .....
Tôi rất vinh dự được Hội Doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh chọn và giới thiệu tôi ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức được rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, quyền lực của Nhân dân được thể hiện thông qua người đại diện của mình.
Đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất nặng nề, đòi hỏi phải có tinh thần làm việc tốt, sự cống hiến cao của bản thân tôi trước cử tri và Nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Trong những năm qua, với vai trò là một doanh nhân, trước tình hình khó khăn chung về phát triển kinh tế của đất nước cũng như của tỉnh Tây Ninh, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, nhưng doanh nghiệp chúng tôi đã có nhiều nỗ lực, đưa ra các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển kinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng trăm lao động và chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, việc làm cho người lao động. Tôi đã trích một phần phúc lợi tập thể, thu nhập của mình tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, góp phần cùng với địa phương ổn định tạo điều kiện cho hộ nghèo, gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống và thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo vượt khó, cải thiện kinh tế gia đình…
* Công tác an sinh xã hội: Tôi  đóng góp kinh phí xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết ở các huyện thị. Đóng góp kinh phí sửa lại hai căn nhà cho hai hộ nghèo ở khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn. Từ năm 2003 tới nay hằng năm vào dịp tết nguyên đán tôi tặng hàng trăm phần quà cho những hộ nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thành phố Tây Ninh .
* Công tác làm Đại Biểu HĐND thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021: Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tôi ứng cử đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh tại đơn vị bầu cử số 7 Phường Ninh Sơn và được cử tri ủng hộ tôi được đắc cử . Tôi đã cùng với Tổ đại biểu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh cho đến hết nhiệm kỳ.
Lần này ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với vai trò, trách nhiệm lớn hơn, vì vậy hôm nay đứng trước cô, bác, anh, chị cử tri tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:
-  Nếu được Cô, Bác, Anh, Chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, đây là cơ hội và cũng là điều kiện, để tôi phát huy chính kiến của mình trên diễn đàn hội nghị, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp chung ở địa phương. Đồng thời, thực hiện vai trò giám sát của người đại biểu trong việc các ngành chức năng, cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân.
- Có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và Nhân dân với Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước hữu quan ở địa phương. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, tuyên truyền, vận động và cùng Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
- Là một doanh nghiệp ở địa phương, tôi sẽ tiếp tục cố gắng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm cho người lao động gắn với việc đảm bảo các chế độ chính sách như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...Tôi sẽ tiếp tục góp một phần thu nhập của mình để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…, góp phần cùng với địa phương thực hiện đạt kết quả công tác an sinh xã hội.
- Với vai trò đại biểu nữ tôi sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục vận động, triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo vượt khó, cải thiện kinh tế gia đình để chị em phụ nữ có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống gia đình. Đồng thời, chú trọng mở các lớp dạy nghề miễn phí như thợ hàn, thợ nhôm....... và tạo điều kiện cho công nhân khi lành nghề có việc làm ổn định.
Tôi hy vọng Cô bác, Anh, Chị cử tri sẽ ủng hộ, tín nhiệm bỏ phiếu cho tôi để tôi được đắc cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.