Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 2

Ông TRẦN HỮU HẬU

09/10/1960
Kỹ sư Cơ khí, chuyên ngành Chế tạo máy; Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch hóa; Cử nhân Luật
Cử nhân
Tiếng Anh - Chứng chỉ B
Luật sư - Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh
24/07/1982
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 2.

* Tiểu sử

Ông TRẦN HỮU HẬU , sinh ngày 09/10/1960. Quê quán: Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Nhà Công vụ UBND tỉnh Tây Ninh (số 7, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 3/1984 đến tháng 8/1989: Cán bộ kỹ thuật; Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Nông Lâm Tây Ninh.
- Từ tháng 9/1989 đến tháng 6/2007: Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Tây Ninh (Từ năm 1999 đổi tên thành Công ty Cơ khí Tây Ninh); Bí thư Chi bộ Công ty Cơ khí Tây Ninh; Ủy viên Ủy ban TW Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (1993-2002); Ủy viên Ủy ban TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1996-2001); Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (2004-2014).
- Từ tháng 6/2007 đến tháng 8/2012: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2015: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (từ tháng 10/2010).
- Từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh (từ tháng 10/2015); Bí thư Thành ủy Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2018  đến tháng 11/2018: Hưu trí.
- Từ tháng 11/2018 đến nay: Chuyên gia, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh (từ tháng 01/2021).

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
TRẦN HỮU HẬU

 
Tôi tên Trần Hữu Hậu, sinh ngày 09 tháng 10 năm 1960; hiện là Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh. Quê ở Tây Ninh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội (Hà Tây cũ), trưởng thành ở Tây Ninh trong những năm tháng cực kỳ khó khăn của Đất nước vì sự tàn phá của chiến tranh, vì bị cấm vận, vì những tác động tiêu cực của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp... Tôi đã chứng kiến và trực tiếp tham gia vào công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đưa đất nước ta chuyển mình mạnh mẽ để có được sự phát triển và vị thế như hôm nay. Trong những thành quả to lớn của công cuộc Đổi mới, Quốc hội của chúng ta ngày nay đã thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng các hoạt động cụ thể và đa dạng của mình, Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân để đáp ứng những yêu cầu của sự phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế luôn có những biến động phức tạp, khó lường.
Tôi có 20 năm làm lãnh đạo Doanh nghiệp, đúng vào thời điểm nền kinh tế của chúng ta chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Do yêu cầu của công việc, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều cơ quan nhà nước từ Trung ương tới gần 500 quận huyện trong cả nước. Với 20 năm ấy, Tôi thấu hiểu người dân và các Doanh nghiệp cần gì ở các cơ quan nhà nước, muốn gì ở các cán bộ công chức nhà nước - Những người, những cơ quan đang hàng ngày hàng giờ giải quyết những công việc liên quan đến mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày của họ, gia đình họ, doanh nghiệp của họ và của đất nước....
Tôi có 6 năm được giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND rồi Bí Thư Thành ủy thành phố Tây Ninh. Vậy là, Tôi được đứng trong bộ máy lãnh đạo, quản lý xã hội mà trước đây đã lãnh đạo, quản lý mình; được tham gia quản lý, điều hành một phần bộ máy ấy, 6 năm ấy, Tôi thấu hiểu những khó khăn vướng mắc, những khiếm khuyết cũng như những nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ công chức và các cơ quan, đoàn thể của chúng ta.
Từ trải nghiệm của 2 vị trí, 2 góc nhìn, 2 loại công việc khác nhau nhưng gắn bó mật thiết với nhau ấy, lại có thêm 5 năm kinh nghiệm là Đại biểu Quốc hội khóa XI; nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ có nhiều điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ Đại biểu của mình:
- Tôi sẽ luôn lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp cũng như các phương tiện thông tin, kết nối như mạng xã hội, điện thoại, thư tín để chuyển đến Quốc hội, đến các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, nhắc tiến độ và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng này cũng là những tư liệu quý, mang trong nó ý chí, nguyện vọng của cử tri; tôi sẽ chắt lọc, tổng hợp, đối chiếu với các nguồn thông tin khác và những hiểu biết của mình đúc kết thành những nội dung sâu về những vấn đề cụ thể, quan trọng của cử tri, của đất nước để phát biểu trên diễn đàn Quốc hội cũng như trình bày bằng lời nói hoặc văn bản trong các dịp phù hợp.
- Tôi sẽ nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu và dành thời gian tương ứng để tham gia tốt nhất các hoạt động của Quốc hội, từ đó đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện các hoạt động giám sát của Quốc hội.
- Tôi sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Tây Ninh; cũng như các chủ trương, định hướng, biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, quản lý, điều hành... từ đó, giải thích, động viên, khuyến khích cử tri, nhân dân chung sức, đồng lòng góp phần vào sự phát triển chung của địa phương mình sinh sống, làm việc, học tập và của quê hương Tây Ninh.
- Tôi sẽ nỗ lực làm việc trên vai trò một luật sư, làm tốt nhiệm vụ của một Hội viên Hội Luật gia Tây Ninh, một thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, tôi sẽ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; Thực hiện tư vấn pháp lý cho người dân và doanh nghiệp để họ sống, làm việc, kinh doanh đúng pháp luật.Trong đó, sẽ tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, làm tròn vai trò người bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
- Từ những thực tế trong quá trình hành nghề Luật sư, tôi sẽ tìm hiểu để có những đóng góp phù hợp trong xây dựng những luật mới, sửa đổi bổ sung những luật hiện hành góp phần tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; xử lý tốt các mối quan hệ xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.
Tôi cam kết: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực để thực hiện tốt nhất "Chương trình hành động” này./.