Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 2

Ông LÊ PHƯƠNG HỒNG

09/09/1947
Trung cấp Hạnh đường
Không
Không
Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng thống Lại viện - Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 2.

* Tiểu sử

Ông LÊ PHƯƠNG HỒNG , sinh ngày 09/09/1947. Quê quán: Xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tĩnh Vĩnh Long. Hiện cư trú tại: Số 161, khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ năm 1965 đến năm 1969: Trúng tuyển Đầu phòng văn khoa mục và hành đạo tại Tòa Thánh
- Từ năm 1970 đến năm 1973: Đầu Văn phòng Khâm Châu đạo Vĩnh Bình (nay là tỉnh Trà Vinh), thăng phẩm Lễ Sanh.
- Từ năm 1974 đến năm 1976: Quyền Bí thư Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư.
- Từ năm 1976 đến năm 1977: Phó Đầu Phận Đạo Thập Ngũ.
- Từ năm 1977 đến năm 1980: Đầu Phận Đạo Thập Ngũ.
- Từ năm 1981 đến năm 1999: Cai quản Họ đạo liên xã Trường Tây và Long Thành Bắc, thăng phẩm Giáo hữu.
- Từ năm 2000 đến năm 2009: Giúp việc Văn phòng Hội đồng Chưởng quản, Phó Từ hàn địa phương, thăng phẩm Giáo sư.
- Từ năm 2009 đến năm 2013: Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm quyền Thượng thống Lại viện, Thăng phẩm phối sư.
- Từ năm 2013 đến nay: Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng thống Lại viện.

* Khen thưởng:

01 Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 01 Bằng khen của Bộ Nội vụ. 02 Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông LÊ PHƯƠNG HỒNG: Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Trường Tây nhiệm kỳ 1985-1989; 1989-1994; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành nhiệm kỳ 1989-1994..

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
LÊ PHƯƠNG HỒNG

 
Tôi là Phối sư Ngọc Hồng Thanh, thế danh là Lê Phương Hồng; hiện là Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng thống Lại Viện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
Tôi rất vinh dự khi được Hội Thánh tin tưởng và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Bản thân tôi nhận thức rằng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, quyền lực của nhân dân được thể hiện qua người đại diện của mình. Vì vậy, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn mà Hội Thánh và Mặt trận Tổ quốc đã tin cậy, giới thiệu.
Cuộc đời tu hành của một Chức sắc đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh luôn trọn tùng Hội Thánh chỉ mong sao lập được nhiều công quả, phục vụ cho xã hội. Tôn chỉ, mục đích của tôn giáo cũng như các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phấn đấu cho công bằng xã hội, cho hạnh phúc của mọi người. Chính vì vậy mà người chức sắc, tín đồ của đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh không cách ly đứng ra ngoài xã hội mà phải là một người công dân có trách nhiệm, tích cực dấn thân cùng nhân dân cả nước góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh.
Với tư cách là người Chức sắc của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nói riêng và là người công dân Việt Nam nói chung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu như tôi được quý vị cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra như sau:
Thứ 1, sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, kiến nghị và phản ảnh lên cấp có thẩm quyền những gì còn bức xúc trong nhân dân mà chưa được giải quyết thỏa đáng, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa xã hội.
Thứ 2, tôi sẽ chú trọng đến công tác chăm lo các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, là một người tu hành lấy việc giúp khó trợ nghèo làm phương châm hành động, tôi sẽ trình Hội Thánh và vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, kết hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để tiếp tục các công việc hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn về vật chất lẫn tinh thần
Thứ 3, tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng: người nghèo, phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời; quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết nhất là trong tôn giáo để cùng chăm lo đời sống tinh thần cho mọi người.
Thứ 4, vấn đề tôi quan tâm nhất đó chính là đạo đức trong xã hội ngày nay, qua báo đài và các hiện tượng xuống cấp về phương diện đạo đức trong một số thanh, thiếu niên, văn hóa truyền thống bị mai một, tình trạng bạo lực gia tăng gây mất ổn định trong cộng đồng, xã hội. Tôi mong muốn góp phần nhỏ của mình với tư cách là người đại biểu của nhân dân để có thể nêu cao tinh thần đạo đức trong cộng đồng, giữ vững các truyền thống văn hóa tốt đẹp, góp phần thực hiện chính sách về văn hóa, giáo dục để cho thế hệ con em của chúng ta có lòng nhân ái và kiên cường, bài xích những tệ nạn xã hội đang xen vào cuộc sống chúng ta.
Thứ 5, tích cực tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư tình cảm, nguyện vọng bức xúc, chính đáng, hợp pháp của nhân dân để phản ánh trung thực và tham mưu với Đảng đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời; tích cực nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.
Tôi được được may duyên sống và hành đạo trong vùng đất Thánh địa Tây Ninh, với tâm nguyện luôn gắn bó với quê hưong, mong được đóng góp sức mình để phục vụ cho cộng đồng, xã hội.
Chương trình hành động nêu ra đây những mong muốn làm được những gì có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, như vậy, phải được tất cả quý vị cử tri cùng chung tay giúp sức và tôi sẽ cố gắng phục vụ hết sức để không phụ lòng của Hội Thánh giao phó, Mặt trận Tổ Quốc giới thiệu và quý cử tri đã tin tưởng Tôi hy vọng quý cử tri sẽ ủng hộ và tín nhiệm.