Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 2

Ông HUỲNH THANH PHƯƠNG

04/05/1978
Đại học chuyên ngành Luật học
Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học
Cao cấp
Tiếng Anh - Chứng chỉ B1 khung Châu Âu
Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
19/05/1999
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 2.

* Tiểu sử

Ông HUỲNH THANH PHƯƠNG , sinh ngày 04/05/1978. Quê quán: Xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Số nhà 29/1, đường 3/2, khu phố 6, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh..

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 7/1996 đến tháng 01/2000: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 02/2000 đến tháng 12/2001: Phó Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Từ tháng 01/2002 đến tháng 8/2004: Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2004 đến tháng 6/2005: Chuyển công tác về Tỉnh đoàn Tây Ninh. Học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị.
- Từ tháng 7/2005 đến tháng 9/2007: Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa kiêm Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tây Ninh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Tỉnh đoàn (từ năm 2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng (từ năm 2010); Bí thư Đảng bộ cơ sở Tỉnh đoàn; Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (hoạt động kiêm nhiệm) HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2012: Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh.
- Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (từ tháng 12/2012), Bí thư Tỉnh đoàn.
- Từ ngày 15/8/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; được giao phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh (từ tháng 6/2019).

* Khen thưởng:

Huy chương "Vì thế hệ trẻ"; 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 10 Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh; Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh năm 2013, 2017.

Ông HUỲNH THANH PHƯƠNG: Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2004-2011; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016..

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA X
HUỲNH THANH PHƯƠNG

 
Họ và tên: HUỲNH THANH PHƯƠNG
Ngày tháng năm sinh: 04/5/1978
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.
Tôi rất vinh dự được UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2. Tôi hy vọng rằng mình sẽ được cử tri tín nhiệm để có thể tham gia vào hoạt động Quốc hội nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, đem năng lực, phẩm chất và điều kiện phục vụ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân.
Trong những năm qua, đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Tây Ninh chúng ta nói riêng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực như: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 6%/năm), chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covich – 19 tác động mạnh, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội nhưng với sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc, đất nước chúng ta được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn thành công dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống và an toàn cho Nhân dân. Với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định.  
Nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm sắp tới được dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, đại dịch Covid – 19 vẫn chưa biết khi nào chấm dứt hoàn toàn, đang tạo ra khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Trong khi đó, dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao; công tác lãnh đạo, quản lý, đảm bảo an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức; giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam chưa được phát huy đầy đủ…
Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác và khả năng của mình, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ngoài những công việc chung, Tôi sẽ quan tâm đến các vấn đề sau:
1/ Kịp thời khắc phục những bất cập, điểm nghẽn của thể chế:
Hoàn thiện các chủ trương, chính sách, biện pháp, qui tắc, quy định, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị, hành chính và kinh tế, công khai, minh bạch… Tức là: tháo gỡ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, kìm hãm sự phát triển, khơi thông các nguồn lực, tạo thuận lợi thúc đẩy đầu tư, sản suất, kinh doanh và phát triển trên tất cả các ngành, các lĩnh vực. Đây là chìa khóa thành công, giải pháp cốt lõi, mở đường để phát triển đất nước.
2/ Đi liền với đó là phải xây dựng cho được bộ máy Nhà nước thật sự tinh gọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thật sự trong sạch, dân chủ, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách pháp luật đều xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và ‎ý chí của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đội ngũ cán bộ, công chức phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính phủ điện tử, khắc phục cho được những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo liên thông, thống nhất, giảm tầng nấc trung gian; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với công tác tăng cường kiểm tra, giám sát.
Nói cách khác đây là việc hoàn thiện cơ chế vận hành một cách khoa học trên tất cả các lĩnh vực, thông thoáng, trách nhiệm thực chất, hợp tác chặt chẽ, gắn bó hữu cơ giữa các bộ phận, các ngành, các cấp với nhau thì mới phát huy vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
3/ Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập kinh tế. Vấn đề Tôi quan tâm ở đây là làm thế nào để tạo hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình đều bình đẳng trước pháp luật, xóa bỏ dần cơ chế xin – cho trong tiếp cận cơ hội sản xuất, kinh doanh; giải pháp nào để hoàn thiện và phát triển thị trường đất đai đang có quá nhiều bất cập trong quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai như hiện nay; giải pháp tiếp tục phát triển thị trường lao động để đảm bảo sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động, công tác nghiên cứu, dự báo, khớp nối cung – cầu lao động, thông tin thị trường lao động…
4/ Quy hoạch một cách khoa học và quản lý chặt chẽ đối với lĩnh vực nông nghiệp: Tuy việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của nông nghiệp không giống như công nghiệp và dịch vụ. Năm 2020 vừa qua, trong hoàn cảnh đất nước có nguy cơ đe dọa và thị trường quốc tế bị thu hẹp, đóng cửa thì sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển đảm bảo an ninh lương thực trong nước và duy trì xuất khẩu nông sản; điều này không chỉ khẳng định vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, mà càng chứng tỏ nông nghiệp là một trụ đỡ đặc biệt quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm nhu cầu thiết yếu của toàn xã hội. Cho nên cần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển sản phẩm, thương hiệu nông sản Việt Nam trên cơ sở khai thác thế mạnh của từng địa phương, từng vùng, miền gắn với thị trường tiêu thụ.
5/ Tăng cường đầu tư, thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, tích cực giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách đối với người có công với đất nước, chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững thông qua việc đảm bảo giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dạy nghề, tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi, huy động nhiều nguồn lực thực hiện bảo trợ xã hội,... để người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nắm bắt cơ hội, tham gia lao động và vươn lên trong cuộc sống.
Dù ở cương vị nào, cá nhân Tôi cũng sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, vì đất nước, vì Nhân dân. Nếu được bầu tiếp tục làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Tôi xin hứa:
1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, thường xuyên trao đổi ý kiến với cử tri, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền cũng như thông tin kịp thời hoạt động của Quốc hội đến với cử tri.
2. Tích cực học tập nâng cao trình độ để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội; thường xuyên tham gia việc khảo sát, giám sát nắm bắt tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đại biểu, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri đã bầu ra mình.
Tôi rất mong cô bác, anh chị cử tri đóng góp và ủng hộ cho Tôi.
Trân trọng cảm ơn./.