Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 2

Bà PHAN THỊ THÙY VÂN

11/01/1980
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chuyên ngành Địa kinh tế phát triển vùng; Đại học Chính trị chuyên ngành Tổ chức
Thạc sỹ Chính trị học chuyên ngành Hồ Chí Minh học
Cao cấp
Tiếng Anh trình độ C
Phó Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
22/12/2003
Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 2.

* Tiểu sử

Bà PHAN THỊ THÙY VÂN , sinh ngày 11/01/1980. Quê quán: xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: số 272, ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2001  đến tháng 6/2006: Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Được cơ quan/tỉnh cử đi học (từ tháng 9/2004).
- Từ tháng 7/2006  đến tháng 3/2007: Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 4/2007  đến tháng 12/2010: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Tây Ninh; Được cơ quan/tỉnh cử đi học.
- Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, Hiệu trưởng Trường Đoàn tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn (năm 2012).
- Từ tháng 8/2013 đến tháng 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn (đến tháng 7/2015); Kiêm Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn (từ tháng 02/2016).
- Từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2020: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh (từ năm 2017).
- Từ tháng 11/2020 đến nay: Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh; Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh NK 2020-2025; Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

* Khen thưởng:

Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2011); 10 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh (năm 2014, 2019)

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV - PHAN THỊ THÙY VÂN

 
Tôi tên là Phan Thị Thùy Vân, sinh ngày 11/01/1980; hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh. Được cử tri nơi tôi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, đề cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các lần hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tôi được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Dương Minh Châu, huyện Tân Châu và huyện Tân Biên.
Tôi được trưởng thành từ thực tiễn làm công tác thanh niên và hiện làm công tác phụ nữ trên quê hương Tây Ninh “Trung dũng kiên cường”; tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại chính quê hương mình, nơi tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Tôi ý thức được vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để thực hiện quyền lực tại Quốc hội. Do đó, với sự nhiệt huyết, năng động được trao dồi từ công tác thanh niên, sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết từ công tác phụ nữ, tôi sẽ cố gắng phát huy hết khả năng, kinh nghiệm của mình để không phụ lòng cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm.
Tôi xin phép được báo cáo Chương trình hành động của mình và rất mong được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm, ủng hộ và bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ luôn nỗ lực, tập trung làm tốt những công việc sau:
1. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử như: tiếp tục giữ gìn và phát huy những thành quả các thế hệ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua; tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội.
2. Với tôi, đại biểu Quốc hội là đại biểu của Dân nên việc đầu tiên phải nghĩ đến và hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Theo đó, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri với nhiều hình thức, tạo sự linh hoạt hơn nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ảnh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật sát, đúng tình hình, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong thực tế và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Tôi sẽ tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn Đại biểu Quốc hội; tích cực nghiên cứu đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển, kiến nghị đến cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật.
3. Là ứng cử viên nữ, đồng thời với cương vị là Phó Chủ tịch, phụ trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, tôi rất quan tâm cũng như sẽ chủ động tích cực nghiên cứu và kiến nghị đến Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền những vấn đề liên quan thiết thân đối với phụ nữ và trẻ em như: đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; chống xâm hại trẻ em; tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; chăm sóc sức khỏe phụ nữ; các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới; lồng ghép giới trong quá trình hoạch định chiến lược, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng.
Đặc biệt, tôi sẽ tích cực làm cấu nối giữa tỉnh, cử tri với Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, tranh thủ thúc đẩy có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của địa phương để được Trung ương ủng hộ, sớm giải quyết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.
Với sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện và tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, của quý cô bác, anh chị cử tri đối với tôi là nguồn khích lệ, động viên vô cùng to lớn, giúp tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý cô bác, anh chị cử tri bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV để tôi có điều kiện thực hiện chương trình hành động này.