Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Đơn vị bầu cử số 1 - Phường 1, thành phố Tây Ninh

Ông Dương Cao Chí

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Tây Ninh

Ông Phạm Văn Hải

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 1

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 1

Ông Phạm Minh Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đơn vị bầu cử số 2 - Phường 2, thành phố Tây Ninh

Ông Nguyễn Vĩnh Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 2

Ông Nguyễn Hồng Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

Đơn vị bầu cử số 3 - Phường 3, thành phố Tây Ninh

Ông Lê Thành Lâm

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 3

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh

Bà Cao Thị Thu

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Ông Huỳnh Quốc Tuấn

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 4 - Phường 4, thành phố Tây Ninh

Ông Nguyễn Việt Cường

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy

Ông Trần Anh Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường IV

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 5 - Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh

Ông Phạm Trung Chánh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh

Ông Trần Văn Lỳ

Chủ tịch Hội Đông y thành phố Tây Ninh

Bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tây Ninh

Ông Lê Tấn Phát

Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn

Bà Nguyễn Đông Quỳnh

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Ninh

Đơn vị bầu cử số 6 - Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

Bà Nguyễn Thị Huệ

Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Tây Ninh

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Phó Bí thư Thành ủy

Ông Nguyễn Công Nghiệp

Phó Ban pháp chế HĐND thành phố Tây Ninh

Ông Phạm Văn Thảo

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh

Đơn vị bầu cử số 7 - Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh

Ông Lương Bá Can

Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố

Ông Lê Thế Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy-Chủ tịch UB MTTQ VN thành phố Tây Ninh

Ông Lê Văn Linh

Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố

Ông Thân Văn Ninh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Ông Lữ Thanh Tùng

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 8 - Xã Bình Minh, xã Tân Bình và xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Ông Trần Thanh Danh

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh

Ông Nguyễn Thành Đại

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Tân

Ông Nguyễn Tấn Đạt

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình

Bà Võ Thị Thu Hồng

Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh

Ông Phan Văn Triều

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Tây Ninh